Friday, May 5, 2017

160 - วงกิ๊บ

พัฒนาการของวงกิ๊บและการให้กิ๊บ ที่ใช้ตัดสินใจในการให้ถือว่าพัตต์ลงโดยไม่ต้องพัตต์เลยนั้น มีความเป็นมาไกลมาก วงกิ๊บที่นักกอล์ฟไทยเรียกน่าจะมาจากศัพย์ภาษาอังกฤษที่เรียกว่า "giving putt" ดังนั้นการออกเสียงวงกิ๊บที่เหมาะสมน่าจะเป็น "วงกีฟ" แต่คำแสลงก็คือคำแสลง นักกอล์ฟฝรั่งก็มีคำแสลงของศัพย์คำนี้เช่นเดียวกัน ที่เรียกกันว่า "gimme" ออกเสียงว่า "กิม-มี" ที่มาจากคำว่า "give me"

วงกีฟมีจุดประสงค์เพื่อทำให้นักกอล์ฟเล่นกอล์ฟได้เร็วขึ้นเท่านั้น เพราะกฏกอล์ฟในการเล่น Stroke Play ลูกกอล์ฟต้องลงหลุมเท่านั้นถึงจะจบหลุม มีเพียงแค่การเล่น Match Play เท่านั้น ที่มีการให้กีฟกันตามวิจารณญาณของคู่แข่ง แต่กีฟและวงกีฟของนักกอล์ฟไทยพัฒนาไปไกลมาก ในสนามกอล์ฟมีการตีวงกีฟรอบๆหลุม นักกอล์ฟจะได้อยู่บนมาตรฐานเดียวกัน ไม่ต้องทะเลาะกัน สนามกอล์ฟส่วนใหญ่ไม่มีวงกีฟรอบๆหลุม นักกอล์ฟจึงมีกฏประจำก๊วนกันเอง ที่เรียกว่า "กฏหนึ่งพัตเตอร์" ถ้าลูกกกอล์ฟเข้าไปอยู่รอบๆหลุมแล้วเอาหัวพัตเตอร์จิ้มไว้ที่หลุมแล้ววางพัตเตอร์ลง ถ้าลูกกอล์ฟอยู่ในระยะที่ไม่เกินปลายขอบปากกริปพัตเตอร์ก็ถือว่าได้กิฟ กฏนี้สืบทรายไม่ได้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร แต่นักกอล์ฟก็ใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งๆที่ไม่มีความยุติธรรมสักเท่าไหร่ นักกอล์ฟที่ใช้พัตเตอร์สั้นก็จะเสียเปรียบนักกอล์ฟที่ใช้พัตเตอร์ยาวๆ แต่ก็ใช้กันมาได้ยาวนาน

เคยมีนักกอล์ฟท่านหนึ่งมาเปลี่ยนกริปพัตเตอร์แล้วบอกให้ตัดปลายกริปออกประมาณ 2 นิ้ว เพื่อจะได้ไม่เสียเปรียบเพื่อน เพราะก๊วนให้กฏ "หนึ่งพัตเตอร์" นี่คือเรื่องจริง ที่ฟังแล้วก็ฮาดีครับ
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.