Wednesday, May 17, 2017

172 - ผู้นำและผู้ตาม

ผู้ตามในระบบธุรกิจ สิ่งที่ทำ คือการเอาตัวรอด และหาประโยชน์จากการเกิดขึ้นของกระแส และไหลไปตามกระแสที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้นำ

ผู้นำในระบบธุรกิจ สิ่งที่ทำ คือ สร้างกระแสให้เกิดขึ้นและทำให้ผู้ตามวิ่งไปตามทางที่เขาต้องการและวางแผนไว้ 

.....................................................

ผู้ตามไม่ใช่ผู้ควบคุม จึงโดนเหวี่ยงไปมา และกล่าวว่านั่นคือสีสัน

ผู้นำคือผู้ควบคุม สีสันของเขาอยู่ที่การเหวี่ยงคนไปมา

.....................................................

ผู้ตามวิ่งเป็นลิง ไปตามเส้นทางที่ผู้นำกำหนดไว้ และใช้วิธีการต่างๆเพื่อพยายามเป็นจ่าฝูงในแบบของตนเอง ล่อให้มีผู้วิ่งตามตนอีกทอดหนึ่ง

ผู้นำที่แท้จริง คือคนนำลิงทั้งฝูง

... เช้านั่งเปิดดู Facebook ของเพื่อนๆที่ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมกอล์ฟไปเรื่อยๆ ก็ได้สิ่งนี้ออกมา ... พร้อมกับถามตัวเองว่า แล้วเราล่ะจะเป็นผู้นำหรือผู้ตามดี แล้วสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในวันนี้ มันกำลังไปในทางไหน พอใจกับมันหรือยัง และมันสะท้อนศักยภาพที่แท้จริงของเราหรือยัง ... วันนี้ขอมาแนวปรัชญา นิดนึง

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.