Sunday, April 23, 2017

148 - Golf More Fun - ตอน 8 - เปลี่ยนแท่นทีออฟ

หนึ่งวิธีที่นักกอล์ฟสมัครเล่นสามารถเปลี่ยนความรู้สึกท้าทายของสนามกอล์ฟที่เราเล่นบ่อยจนคุ้นเคยและเริ่มเบื่อแล้ว ก็คือการขยับแท่นทีออฟถอยหลังไปให้ไกลขึ้น จากที่เคยตีแท่นขาว ก็ขยับไปเล่นแท่นน้ำเงิน หรือดำ แท่นทีออฟที่ไกลขึ้น จะให้ความรู้สึกถึงเลย์เอาท์ที่ตำแหน่งทีออฟที่เปลี่ยนไป ระยะจากแท่นทีออฟถึงอุปสรรคก็จะเปลี่ยนไป การวางแผนเล่นแบบเก่า อาจต้องมีการเปลี่ยนแปลง ระยะแอพโพรชก็เปลี่ยนใหม่หมด ไม้กอล์ฟที่ใช้ก็จะเปลี่ยนไปหมด อาจจะถึงขั้นต้องเพิ่มไม้กอล์ฟที่ทำการระยะไกลมาใช้งานให้เหมาะกับระยะกันเลยทีเดียว

ส่วนนักกอล์ฟวัยรุ่นตีไกลที่เล่นแท่นหลังจนเบื่อแล้ว ขยับแท่นทีออฟเข้ามาใกล้หลุมมากขึ้น จะได้ฝึกการวางแผนและการเล่นลูกสั้นระยะไม่เต็มวงมากขึ้น ก็สนุกไปอีกแบบเช่นกัน ลองเอาไอเดียไปใช้ดูครับ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.