Saturday, April 1, 2017

128 - อีกสาเหตุที่วันเสาร์รถติด

รถติดชานเมืองเป็นอีกเรื่องของความบิดเบี้ยวในสังคมไทย

ตำรวจ:
หน้าที่: สร้างความสงบสุขให้กับสังคมและบนท้องถนน
สิ่งที่ทำ: ตั้งด่านเพื่อสอดส่องจับรถทำผิดกฏจราจร โดยไม่สนใจผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งที่รู้ว่าวันเสาร์ที่รถมากอยู่แล้ว เดินถือเล่มใบสั่งไปมา ยิ่งดูแล้วน่าสงสัยว่าจำรวจจราจรควรมีทัศนคติทางลบกับคนใช้รถบนท้องถนนแบบนี้หรือ

เจ้าของรถ:
หน้าที่: รักษากฏจราจรและดูแลรถให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม 
สิ่งที่ทำ: ฝ่าฝืนกฏจราจร ไม่ต่อทะเบียน ตกแต่งรถอย่าผิดกฏหมาย บรรทุกอย่างผิดกฏหมาย

รถที่โดนจับ:
หน้าที่: รับใบสั่งและจ่ายค่าปรับให้กับหลวง
สิ่งที่ทำ: เสนอส่วยให้ตำรวจ
แล้วด่าว่าตำรวจรับส่วย

ตำรวจ:
หน้าที่: ออกใบสั่งให้กับคนที่ทำผิดกฏจราจร
สิ่งที่ทำ: รับส่วย

ผลต่อประเทศชาติ:
รถติดเปลืองน้ำมันและผลาญเวลาในชีวิตของคนไทยไปบนท้องถนน
เงินส่วยที่เปลี่ยนมือจากคนที่ไม่เคารพกฏจราจรไปยังตำรวจที่มีเจตนาหารายได้ เป็นเรื่องเลวร้ายระหว่างบุคคลที่สร้างผลกระทบที่เลวร้ายให้กับคนหมู่มาก

คนบนท้องถนนทุกคนล้วนด่าตำรวจ แม้แต่คนที่โดนจับเพราะทำผิดกฏจราจรยีงด่าตำรวจอีกว่า "รับส่วย" แต่จริงๆแล้วต้องตำหนิคนที่ไม่รูหน้าที่ของตน ทั้งตำรวจและคนที่ผิด

สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติแต่อย่างใด แต่เป็นพฤติกรรมที่สร้างภาระให้กับสังคมจากคนที่ไม่มีสำนึกและไม่รู้จักหน้าที่ของตน

ธรรมชาติของรถติด:
รถวิ่งช้ากว่า 50 กม/ชม ไฟเบรคจากคันหน้าจะทำให้เกิดปฏิกิริยาเหยียบเบรคต่อเนื่อง ทำให้รถวิ่งช้าลงเรื่อยๆ คันที่หงุดหงิดก็เปลี่ยนเลนไปมา ยิ่งทำให้เกิดการเหยียบเบรคและทำให้รถช้าลงไปอีก
ทุกคนคงเคยมีประสบการณ์กับรถติดที่หลายครั้งเป็นการติดอย่างไร้เหตุผล 


นักกอล์ฟออกรอบวันเสาร์วางแผนเผื่อเวลาให้ดีนะครับ
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.