Sunday, March 12, 2017

110 - อันตรายจากการเล่นกอล์ฟ ตอน 10 - ลูกกอล์ฟที่หลุดออกนอกสนามกอล์ฟและสนามไดร์ฟกอล์ฟ

สนามไดร์ฟกอล์ฟเกือบทุกสนามมักจะมีลูกกอล์ฟหลุดออกไปนอกสนามและทำความเสียหายให้กับตัวบ้านและสิ่งของให้กับผู้ที่อยู่อาศัยที่อยู่ในทิศทางของลูกกอล์ฟ และอาจจะเกิดอันตรายให้กับผู้คนได้ด้วย หน้าที่ของสนามไดร์ฟคือการมีมารตรการป้องกันอย่างที่สุดเพื่อไม่ให้ลูกกอล์ฟหลุดออกนอกสนามไปสร้างความเสียหายได้  สนามไดร์ฟเป็นสถานที่ให้บริการที่มีนักกอล์ฟจำนวนมากใช้บริการฝึกซ้อมกอล์ฟ จึงทำให้ยากที่จะสืบทราบว่าลูกกอล์ฟที่หลุดออกนอกสนามไปสร้างความเสียหาย แม้แต่คนที่ตีเองก็ยังไม่รู้เลยว่าลูกกอล์ฟที่หลุดออกนอกสนามไปเป็นฝีมือของตนเอง ความเสียหายจากลูกกอล์ฟที่เกิดขึ้นจึงเป็นความเข้าใจกันว่าเป็นความผิดที่สนามไดร์ฟกอล์ฟต้องรับผิดชอบ

ส่วนในกรณีของสนามกอล์ฟ การตีลูกกอล์ฟไปโดนคน หรือสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนที่อยู่ที่สร้างอยู่โดยรอบสนามกอล์ฟ อันนี้สามารถสืบได้ว่าใครเป็นคนตีได้อย่างชัดเจน กรณีที่นักกอล์ฟตีลูกกอล์ฟพลาดไปโดนคน นักกอล์ฟรับรู้ตรงกันว่า ผู้ตีลูกกอล์ฟไปโดน ควรเป็นผู้รับผิดชอบ แต่กรณีที่ตีลูกกอล์ฟพลาดไปโดนบ้านเรือนที่อยู่รอบสนามกอล์ฟนักกอล์ฟกลับไม่รู้สึกรับผิดชอบ และคิดว่าเป็นความรับผิดชอบของสนามกอล์ฟ และทำให้ถกเถียงกันไม่จบสิ้น มีสนามกอล์ฟบางสนามขึ้นป้ายที่หลุมทีออฟว่า "นักกอล์ฟเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการตีพลาดไปโดนบ้านที่อยู่ใกล้ๆ สนามกอล์ฟไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น" อ่านป้ายแล้วรู้สึกถึงความไร้ความรับผิดชอบของสนามกอล์ฟในฐานะผู้ให้บริการ ที่มัดมือชกผู้มารับบริการ ไม่แน่ใจว่าในทางกฏหมายข้อความบนป้ายจะมีผลทางกฏหมายจริงหรือไม่ อาจจะมีผลเพียงแค่การขู่ให้นักกอล์ฟระมัดระวังมากขึ้น แต่ทางที่ดีสนามกอล์ฟควรหามาตรการอื่นมาแก้ไขปํญหาน่าจะดีกว่าสำหรับนักกอล์ฟเอง การทำประกันกอล์ฟ เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เท่าไหร่ แต่ทำให้สบายใจได้มาก แต่ถึงอย่างไรการตีกอล์ฟด้วยความระมัดระวังและมีสติเป็นสิ่งที่นักกอล์ฟพึงกระทำอย่างมากที่สุด และจะลดโอกาสที่จะเกิดปัญหาตามมาไปได้เยอะปล. ภาพประกอบขอยืมมาจากอินเตอร์เน็ต เป็นบ้านของใครก็ไม่ทราบที่หลังคาได้รับความเสียหายจากลูกกอล์ฟที่หลุดออกมาจากสนามไดร์ฟที่อยู่ข้างบ้าน
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.