Monday, March 20, 2017

118 - Right Elbow in Downswing

ส่วนที่สำคัญใน downswing ของโปรแม็ก คือการทำงานของข้อศอกขวา ที่มีส่วนในการเร่งความเร็วหัวไม้ตามลำดับในช่วงเวลาต่างๆของ downswing ดังนี้

ช่วงเร่งความเร็วด้วยการหมุนของลำตัว: ช่วงเริ่มต้นของ downswing ต้นแขนขวาจะค่อยๆแนบหน้าอกมากขึ้นเรื่อยๆ จนเมื่อแขนซ้ายอยู่ในตำแหน่งขนานกับพื้น ศอกขวาจะอยู่ติดลำตัว เป็นเทคนิคที่ช่วยลด Moment of inertia (MOI) ทำให้หมุนลำตัวทำได้เร็วขึ้น เทคนิคเดียวกันกับที่นักสเก็ตน้ำแข็งหดแขนเข้าชิดลำตัว เพื่อเร่งความเร็วในการหมุนไปรอบตัว

ช่วงเร่งความเร็วด้วยการยืดข้อศอก: ศอกขวาของโปรแม็กจะ ชิดลำตัวไปตลอด และศอกขวาจะเริ่มยืดออก เมื่อข้อมือมาอยู่ระดับหัวเข็มขัด เป็นการเริ่มเร่งความเร็วหัวไม้ด้วยการเพิ่มความกว้างของทางเดินหัวไม้ (ARC)

ช่วงเร่งความเร็วด้วยการยืดข้อศอกและข้อมือ: ที่ตำแหน่ง Release จะเกิดการเร่งความเร็วหัวไม้อย่างรวดเร็ว ด้วยการเพิ่มความกว้างของทางเดินหัวไม้ภายในระยะเวลาสั้นๆ ก่อนเข้าปะทะลูกกอล์ฟ จากการยืดศอกร่วมด้วยการคลายข้อมือผ่านจุดปะทะลูกกอล์ฟ ไปจนถึงจุดที่ศอกและข้อมือยืดสุด (Fully Release)

การสังเกตการงานของศอกตลอดช่วง downswing จะช่วยให้นักกอล์ฟเอาไปประยุกต์ใช้เพิ่มความเร็วหัวไม้ให้กับวงสวิงของตัวเองได้
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.