Wednesday, March 22, 2017

119 - Centrifugal Force

Centrifugal Force หรือ แรงหนีศูนย์กลาง จะเกิดขึ้นกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในลักษณะเป็นวงกลม ซึ่งแรงนี้จะสัมพันธ์กับ มวลของวัตถุ ความเร็วและรัศมีของการเคลื่อนตามสูตร

F = mv2/r

ในช่วงเริ่มต้นของ downswing โปรแม็กเริ่มต้น downswing ด้วยการเคลื่อนไหวช่วงล่าง โดยมีการเคลื่อนที่ของไม้กอล์ฟเพียงเล็กน้อยมาก และเทคนิคการแนบข้อศอกเข้าชิดข้างลำตัว ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของหัวไม้ในแนวกลมน้อยมาก จึงทำให้แรงหนีศูนย์เกิดขึ้นกับหัวไม้ค่อนข้างน้อย เป็นผลให้เห็นมุมระหว่างต้นแขนขวาและก้านไม้กอล์ฟที่แหลมขึ้น และเมื่อถึงตำแหน่งที่โปรแม็กยืดศอกขวาออก แนวโค้งของวงสวิงก็กว้างขึ้น หัวไม้ก็เคลื่อนที่เร็วขึ้น เป็นผลให้แรงหนีศูนย์กลางมากขึ้นตาม จึงเห็นมุมของต้นแขนขวาและก้านไม้กอล์ฟที่แหลมน้อยลง ทั้งที่ยังไม่ได้มีการ release ข้อมือ

แรงหนีศูนย์กลางที่เกิดขึ้นกับหัวไม้กอล์ฟจะมากขึ้นเรื่อยตามการยืดศอกขวาประกอบกับการ release ข้อมือ จนเข้าปะทะลูกกอล์ฟ จากวีดีโอจะเห็นตำแหน่งที่โปรแม็กตั้งใจให้เกิดแรงหนีศูนย์ที่มากที่สุดคือ ตำแหน่ง Fully Release ที่มีการปล่อยพลังอย่างเต็มที่ แขนทั้งสองเหยียดตรง และที่ตำแหน่งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับตำแหน่งเริ่มต้น downswing จะเห็นตำแหน่งหัวของโปรแม็กที่ขยับไปทางขวา ซึ่งอยู่ในท่าที่มีการเคลื่อนที่ถอยหลังต้านแรงหนีศูนย์อย่างเต็มที่ เป็นหนึ่งแนวคิดของการออกแรง Counter Act

อาจพูดได้ว่า ประสิทธิภาพของวงสวิงโปรแม็ก เกิดจากความเป็นมิตรกับ  Centrifugal Force นั่นเอง ... พบกันใหม่พรุ่งนี้


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.