Wednesday, March 29, 2017

126 - หัวใจของการฟิตติ้งไม้กอล์ฟ

การทำฟิตติ้งไม้กอล์ฟไม่ต่างกับการไปโรงพยาบาลเพื่อหาหมอ สิ่งที่สำคัญที่สุดที่หมอต้องการจากคนไข้ก็คือการบอกเล่าปัญหาสุขภาพที่ชัดเจน สามารถบอกอาการ และข้อมูลร่วมต่างๆ เพื่อให้หมอทำการประมวลผลและประเมินโรคได้อย่างถูกต้อง ก่อนหาแนวทางรักษาต่อไป

ก่อนนักกอล์ฟจะเข้าไปหา Clubfitter ควรเริ่มถามตัวเองให้ชัดเจนก่อนว่า เรามีปัญหาอะไร อาการเป็นอย่างไร เป็นบ่อยแค่ไหน เราต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไร ยิ่งเรามีปัญหาและความต้องการที่ชัดเจน จะยิ่งทำให้การฟิตติ้งมีโอกาสสำเร็จมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่วัด Clubfitter คุณภาพที่ตั้งใจแก้ปัญหาให้กับนักกอล์ฟ กับ  Clubfitter ที่ตั้งใจขายของ คือ "คำถาม"  Clubfitter ที่คำถามไม่เริ่มถามถึงปัญหาและเจาะลึกเข้าไปถึงแก่นของปัญหา โอกาสสูงที่ท่านจะโดนเชียร์ให้เสียเงินในสิ่งที่ไม่จำเป็น หัวใจของการฟิตติ้งไม้กอล์ฟไม่ได้อยู่ที่การแต่งร้านที่สวยงามหรือการมีเครื่องมือที่ทันสมัย สิ่งที่สำคัญคือหมอที่เก่ง มีความรู้ ประสบการณ์และตั้งใจช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไข้อย่างจริงใจ

นักกอล์ฟทุกคนควรหา Clubfitter ประจำตัวที่ไว้ใจได้ให้เจอ Clubfitter ที่มีคุณภาพในเมืองไทยมีอยู่ หาให้เจอแล้วผูกสัมพันธ์ไว้เป็น Clubfitter คู่ใจ
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.