Thursday, March 16, 2017

114 - Release Moment

โปรแม็ก นิรุตต์ แสนไชย เป็นนักกอล์ฟที่ตีไกลมากคนหนึ่ง ทำระยะไดร์ฟในการแข่งขัน Lipo Thailand Longest Drive ปี 2012 ที่ระยะ 323 หลา วันนี้เรามาดูกันต่อว่ามีอะไรที่น่าสนใจในวงสวิงของโปรแม็ก

หลังจากวิเคราะห์วงสวิงของโปรแม็กอย่างใกล้ชิด ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์วงสวิง พบว่าที่


ตำแหน่ง Top Swing (frame ที่ 989)
ตำแหน่ง Release (frame ที่ 1045)
ตำแหน่ง Impact (frame ที่ 1050)

Idle Period (Topswing - Release) 56 frames
Release Period (Release - Impact) 5 frames
โปรแม็กมีช่วงเวลา Release คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10% ของช่วงเวลา Downswing ถึง Impact ทั้งหมด เป็นการเร่งความเร็วหัวไม้ภายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ทำให้สามารถสร้างความเร็วหัวไม้ได้สูงและเข้าปะทะลูกกอล์ฟด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หรือเรียกว่าเข้าปะทะด้วยความเร่งนั่นเอง และสังเกตว่าจังหวะที่แขนทั้งสองข้างเหยียดสุด อยู่หลังลูกไม่ใช่ที่ตำแหน่ง Impact ตามที่นักกอล์ฟส่วนใหญ่เข้าใจ ซึ่งเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าหัวไม้เคลื่อนที่ผ่านลูกกอล์ฟด้วยความตั้งใจให้การ Release เกิดขึ้นเต็มที่หลังจะปะทะลูกไปแล้วตามที่อธิบายในบทความ ตีไกล ตอน 7 - เข้าปะทะลูกด้วยความเร่ง

ดูวงสวิงแบบ Slow Motion
พรุ่งนี้มาติดตามกันต่ออีก ว่ายังมีอะไรที่น่าสนใจในสวิงของโปรแม็กที่เป็นประโยชน์กับนักกอล์ฟท่านอื่นๆให้เข้าใจการทำงานของวงสวิงให้มีประสิทธิภาพNo comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.