Sunday, February 5, 2017

077 - ตีไกล ตอน 13 - Connection เริ่มจากท่ายืน Setup

การทำงานของวงสวิงอาศัยการทำงานของกล้ามเนื้ออย่างเป็นลำดับและสัมพันธ์กัน การทำงานอย่างสัมพันธ์กันของกล้ามเนื้อที่เรียกว่า Connection คือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนักกอล์ฟสมัครเล่นส่วนใหญ่ ที่แสดงออกด้วยการตีด้วยมือและแขน ซึ่งเป็นสัญญานที่แสดงให้เห็นถึงการแยกกันทำงานระหว่างช่วงบนกับช่วงล่างที่ทำงานไม่สัมพันธ์กัน

Connection ระหว่างช่วงบนกับช่วงล่างควรเกิดขึ้นตั้งแต่ยืนเซ็ตอัพ ท่ายืนไหล่งุ้ม ไหล่ห่อ หลังโก่ง ไม่ใช่ท่ายืนที่ดี ให้ลองยืนตรง มืออยู่ข้างลำตัว ยืดอกไปด้านหน้า ดันหัวไหล่ไปด้านหลัง ให้ได้ความรู้สึกของหลังตรง แล้วก้มลงยืนในท่าเซ็ตอัพโดยคงความรู้สึกหลังตรงเอาไว้ ในท่าเซ็ตอัพนี้ควรจะเกิดความรู้สึกของ Connection คือ กล้ามเนื้อด้านในต้นแขนทั้งสองข้างสัมผัสและบีบหน้าอกตลอดเวลา และความรู้สึกนีควรจะอยู่ตลอดทั้งวงสวิง เมื่อเกิด Connection นักกอล์ฟจะตีหวดด้วยมือและแขนได้ยาก เป็นการบังคับให้เกิดลำดับการทำงานของกล้ามเนื้อ (Sequence) ที่เป็นธรรมชาติ และระยะจะตามมา แรกๆอาจจะขัดๆ แต่ทำไปเรื่อยๆจะคุ้นเคยและเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน เรื่องนี้สำคัญมาก แม้แต่โปรกอล์ฟฝีมือดี ตีกอล์ฟไปเรื่อยๆ วงสวิงก็เพี้ยนไปเรื่อย Connection ก็หายเช่นกัน

ให้เอาผ้าเช็ดมือหรือที่ครอบหัวไม้หนีบไว้ที่รักแร้ซ้าย แล้วลองตีดู ถ้าผ้าเช็ดมือหรือที่ครอบหัวไม้หลุด แสดงว่า Disconnection ... พบกันใหม่พรุ่งนี้
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.