Sunday, February 26, 2017

097 - ตีไกล ตอน 33 - มุมเหินและการปรับเปลี่ยนเพื่อตีให้ไกลขึ้น

จากบทความวิถีลูกกอล์ฟและเงื่อนไขที่ให้ระยะการไดร์ฟไกลที่สุด การมีมุมเหิน (Launch Angle) ประกอบกับความเร็วหัวไม้ (Ball Speed) และอัตราการหมุนของลูกกอล์ฟ (Ball Spin) ที่เหมาะสม จะทำให้ลูกลอยและได้ระยะไดร์ฟไกลที่สุด สำหรับนักกอล์ฟที่มีความเร็วหัวไม้และสร้างความเร็วลูกกอล์ฟได้น้อย การมีมุมเห็นที่สูงมักจะตีได้ไกลกว่า

องค์ประกอบของหัวไม้ไดร์ฟเวอร์ที่มีผลต่อมุมเหิน (Launch Angle) ได้แก่

1. องศาหน้าไม้ (Loft) เป็นส่วนที่มีผลต่อมุมเหินมากที่สุด การปรับเปลี่ยน loft จะทำให้เห็นมุมเห็นการเปลี่ยนแปลงของทุมเหินมากที่สุด หัวไม้ที่มี loft สูงจะทำให้ลอยง่ายกว่า ซึ่งเป็นสิ่งที่นักกอล์ฟที่มีความเร็วหัวไม้ต่ำควรเลือกใช้ แจ่ใยความเป็นจริง ตัวเลข loft ที่ระบุอยู่บนหัวไม้มักไม่ตรงกับความเป็นจริง และ loft ที่แท้จริงมักจะมากกว่าตัวเลขที่เห็น เพื่อตอบสนอง Ego ของนักกอล์ฟที่รู้สึกไม่ดีที่ต้องตีหัวไม้ loft สูงๆ

2. จุดศูนย์ถ่วงของหัวไม้ (Center of Gravity: CG) หัวไม้ที่มีจุดศูนย์ถ่วงต่ำและเยื้องไปด้านหลัง จะทำให้ลูกลอยง่ายและโด่งเหมาะกับนักกอล์ฟสปีดต่ำ วิธีที่ง่ายสุดในการเรียนรู้ CG คือการทดลองตี

3. จุดดีดของก้าน (Kick Point) ที่ตั้งใจออกแบบให้วิถีลูกลอยง่าย เรียกในหลากหลายรูปแบบทั้ง low kick point, tip sensitive, low flex point หรือแม้กระทั่ง low bend point นักกอล์ฟที่มีความเร็วหัวไม้ต่ำ ควรมองดูก้านที่มี Kick Point ต่ำ แต่ในความเป็นจริง Kick Point ไม่มีมาตรฐานที่ใช้ในเชิงเปรียบเทียบ จึงควรพิจารณาด้วยวิจารณญาน

ตำแหน่งปะทะของลูกกอล์ฟบนหน้าไม้ก็มีผลต่อ loft เช่นกัน loft ที่กลางหน้าไม้ จะมี loft ที่มากกว่าตำแหน่งที่อยู่ต่ำกว่า และจะมี loft น้อยกว่าตำแหน่งที่สูงกว่าบนหน้าไม้   

การพิจารณามุมเหินและการปรับเปลี่ยนต้องอาศัยการวิเคราะห์ร่วมกันของหลายองค์ประกอบ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.