Tuesday, February 28, 2017

099 - ตีไกล ตอน 35 - ปรับไดร์ฟเวอร์ให้กล้าตี แค่นี้ก็ตีไกลขึ้นแล้ว

นักกอล์ฟจำนวนมากรู้สึกไม่มั่นใจกับหัวไม้ไดร์ฟเวอร์ของตัวเอง เวลาจับหัวไม้แล้วไม่กล้าสวิง รู้สึกกลัวความผิดพลาด ทำให้นักกอล์ฟไม่กล้าตีเต็มศักยภาพ

1. ก้านที่อ่อนเกินไป เมื่อสวิงเต็มความเร็ว ก้านจะยิ่งส่งเสริมให้เกิดอัตราการหมุนของลูกกอล์ฟที่มากขึ้น ทั้ง Side Spin และ Back Spin นักกอล์ฟที่ตีเฟดเมื่อตีเต็มแรงจะกลายเป็นสไลซ์ นักกอล์ฟที่ตีดรอว์เมื่อตีเต็มแรงจะกลายเป็นฮุค ซึ่งควบคุมทิศทางได้ยาก  บางคนเมื่อตีเต็มแรงแล้วลูกลอยโด่งเป็นบอลลูนเหินขึ้นฟ้าตกแล้วหยุดนิ่งเสียระยะ ทำให้ไม่กล้าสวิงเต็มที่ เพราะกลัวควบคุมทิศทางไม่ได้
2. ความรู้สึกที่มีต่อกริปที่อยู่ในมือ มีผลต่อความมั่นใจอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดกริปที่มันใหญ่หรือเล็กเกินไป หรือกริปที่ลื่นจากการหมดสภาพของกริป หรือกริปที่ลื่นเวลาเหงื่อออก ทำให้ไม่กล้าสวิงเต็มที่เช่นกัน
3. ความรู้สึกจากหน้าตาของหัวไม้เวลาจรด รูปร่าง สีสัน ลายบนหัวไม้ เงาสะท้อน หน้าไม้ มาร์คบนหัวไม้ ทุกอย่างที่นักกอล์ฟมองเห็นมีผลต่อความมั่นใจทั้งสิ้น
4. ความรู้สึกจากน้ำหนัก และบาลานซ์ของหัวไม้ เป็นความรู้สึกเฉพาะตัว น้ำหนักที่มากหรือน้อยเกินไป ความรู้สึกที่ลงหัวมากหรือน้อยเกินไป เป็นความรู้สึกที่นักกอล์ฟรับรู้ได้ ในขณะที่บางคนไม่ได้มีความรู้สึกอะไรหรือสนใจเรื่องพวกนี้เลย แต่หลายคนกลับ sensitive กับความรู้สีกพวกนี้มากๆ ถ้ามันช่วยสร้างความมั่นใจก็ควรจะปรับให้เหมาะสม

นักกอล์ฟควรหาหรือปรับหัวไม้ไดร์ฟเวอร์ให้จับแล้วรู้สึกมั่นใจ จรดแล้วรู้สึกว่าใช่เลย และมั่นใจได้ว่า เมื่อสวิงผ่านลูกกอล์ฟไปแล้วโอกาสที่ลูกกอล์ฟจะพุ่งไปยังเป้าหมายมีมากกว่าที่จะพุ่งออกนอกทิศทาง นักกอล์ฟจะกล้าสวิงอย่างเต็มศักยภาพ แล้วระยะไดร์ฟจะเพิ่มขึ้นอย่างโดยอัตโนมัติ
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.