Wednesday, February 15, 2017

087 - ตีไกล ตอน 23 - ทำลูกกอล์ฟที่หยุดนิ่ง ให้เคลื่อนไป ด้วยสวิงที่เลื่อนไหล จนหยุดนิ่งที่ท่าจบ

จั่วหัวมาอย่างกับเคล็ดวิชาจากหนังจีนกำลังภายใน อันที่จริงแล้วเคล็ดวิชาวงสวิงตีไกลก็อยู่ที่หัวเรื่องนี้เอง

กอล์ฟคือเกมส์ของการควบคุมการเคลื่อนที่ของลูกกอล์ฟด้วยการควบคุมการเคลื่อนที่ของหัวไม้ผ่านการเคลื่อนไหวของร่างกาย สิ่งที่เราควบคุมได้เพียงอย่างเดียวคือการเคลื่อนไหววงสวิงของเรา

แนวคิดของวงสวิง คือการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อพาหัวไม้กอล์ฟเคลื่อนที่ด้วยความเร็วและความเร่งผ่านลูกกอล์ฟที่ขวางทางอยู่ ไปจนจบสวิง ดังนั้นการตีไดร์ฟเวอร์เต็มวง ถ้าเราควบคุมร่างกายได้ดี ทุกช็อตที่ตีจะต้องมีท่าจบที่เหมือนกัน ถ้าเราจบวงสวิงไม่เหมือนเดิม แสดงว่าต้องมีอะไรผิดพลาดในระหว่างทางที่หัวไม้เคลื่อนที่มาเป็นอย่างแน่นอน

การฝึกซ้อมการสวิงโดยโฟกัสที่ท่าจบวงสวิงให้เหมือนเดิม และเราสามารถยืนนิ่งอยู่ในท่าจบสวิงได้ จะทำให้นักกอล์ฟคลายความกังวลในรายละเอียดของการเคลื่อนไหวระหว่างทาง ซึ่งเกิดขึ้นรวดเร็วมาก และควบคุมได้ยาก ทางที่ดีคือ ปล่อยให้ร่างกายเลื่อนไหลไปตามธรรมชาติของมัน ซึ่งเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้เราสวิงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและทำได้อย่างสม่ำเสมอ ยังผลให้ตีไดร์ฟเวอร์ได้ไกลและตรงได้สมดังตั้งใจด้วย

หมั่นฝึกซ้อมตีหัวไม้ แล้วยืนนิ่งอยู่ในท่าจบสวิงได้เหมือนเดิมทุกครั้ง รับรองได้ว่าชีวิตดีขึ้นแน่นอน ถ้าวงสวิงดีอยู่แล้ว ก็จะยิ่งทำให้ผลงานดีอย่างสม่ำเสมอ หรือถ้าวงสวิงยังไม่ดี อย่างน้อยเราจะอยู่ในทางที่ไปสู่สิ่งที่ดีอย่างแน่นอน ฝึกซ้อมไปเรื่อยๆ ให้ความสนใจที่วิธีการ (ท่าจบ) ให้มากกว่าผลงานลูกกอล์ฟที่พุ่งออกไป เมื่อเราชำนาญในวิธีการแล้ว ผลงานที่เป็นรูปธรรมอย่างระยะไดร์ฟที่ไกลขึ้น ตรง และสม่ำเสมอขึ้น ก็จะค่อยๆตามมา ... พบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.