Monday, February 27, 2017

098 - ตีไกล ตอน 34 - ปรับไดร์ฟเวอร์เพื่อลด Back Spin ให้ตีได้ไกลขึ้น

จากบทความวิถีลูกกอล์ฟและเงื่อนไขที่ให้ระยะการไดร์ฟไกลที่สุด อัตราการหมุน (Ball Spin) หรือที่นิยมเรียกกันว่า Back Spin เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ นักกอล์ฟส่วนใหญ่มักมีปัญหาจากการเกิด Back Spin ที่มากเกินไปจนทำให้เกิดวิถีลอยโด่งแบบบอลลูน ลูกตกกระทบพื้นในมุมที่ชันมาก แล้วลูกกอล์ฟก็ไม่วิ่งหรือวิ่งน้อย ทำให้เสียระยะ Back Spin นี่เองที่ทำให้คนเข้าใจผิดว่าการตีให้ลอยโด่งทำให้ตีได้ไม่ไกล

การเกิด Back Spin ที่มากเกิน มีต้นเหตุหลักมาจากการสวิงและมุมเข้าลูกที่ไม่เหมาะสม การปรับเปลี่ยนไดร์ฟเวอร์ก็สามารถช่วยลด Back Spin ได้ในระดับหนึ่งดังนี้

1. องศาหน้าไม้ (Loft) ที่น้อย มีแนวโน้มที่จะเกิด Back Spin ที่น้อยลงตามไปด้วย
2. หัวไดร์ฟเวอร์ที่มี CG สูง ได้แก่ พวกหัวไม้ที่มีหน้าไม้ลึก (Deep Face) ก็มีแนวโน้มที่จะเกิด Back Spin ที่น้อยลงตามไปด้วย
3. ใช้ก้านที่มีน้ำหนักมากขึ้น
4. ใช้ก้านที่มี Kick Point ที่สูงขึ้น
5. ใช้ก้านที่มีความแข็งมากขึ้น เทคนิคการ Trim ปลายก้าน มีแนวโน้มที่จะทำให้ Back Spin ลดลงเช่นกัน

การลด Back Spin ด้วยอุปกรณ์จะช่วยได้ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าจะให้เห็นผลอย่างชัดเจนที่สุด ก็ควรปรับวิธีการสวิง มุมเข้าลูก Rhythm และวิธีคิดในการ Impact ร่วมกับการปรับอุปกรณ์ จะได้ผลเลิศที่สุด

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.