Friday, February 10, 2017

082- ตีไกล ตอน 18 - ฝึกซ้อมด้วยไม้กอล์ฟที่หนักขึ้น

สำหรับคนที่อยากตีไกลโดยไม่ต้องเปลี่ยนวงสวิง มีความเป็นไปได้ หากเราสามารถทำให้ "กล้ามเนื้อที่เราใช้ในการสวิงไม้กอล์ฟแข็งแรงขึ้น" วิธีการก็คือ การซ้อมสวิงและซ้อมตีจริงด้วยไม้กอล์ฟที่มีน้ำหนักมากกว่าน้ำหนักปกติ จะทำให้กล้ามเนื้อทั้งหมดที่เราใช้ในการสวิงไม้กอล์ฟใช้งานหนักกว่าปกติ เป็นผลให้ชุดกล้ามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องในการสวิงแข็งแรงขึ้น เป็นการบริหารกล้ามเนื้อที่ตรงจุดอย่างยิ่ง

หลักการคล้ายกับนักวิ่งที่ซ้อมวิ่ง โดยลากยางล้อรถยนต์ไปด้วย แต่นักกอล์ฟอย่างเรา ก็ดัดแปลงเอาสายยางน้ำที่เราใช้ฉีดรดน้ำต้นไม้ เลือกเอาแบบที่หนาหน่อย จะได้มีน้ำหนักมากหน่อย เอามาใช้รัดหรือสวมครอบก้านไม้กอล์ฟเพื่อเพิ่มน้ำหนักไม้กอล์ฟได้ทันที แถมยังสามารถถอดเข้าออกได้ตามต้องการ จะต้องการหนักมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการแต่ละคนได้เลย ลองเอาเทคนิคนี้เอาไปใช้ดูนะครับ  ... พบกันใหม่พรุ่งนี้ครับ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.