Monday, February 6, 2017

078 - ตีไกล ตอน 14 - อย่าพยายามสร้าง delay hit

นักกอล์ฟคงคุ้นเคยกับคำว่า delay hit, leverage หรือ lag เป็นอีกเรื่องที่สร้างความสับสนและความเข้าใจผิดอย่างมากให้กับนักกอล์ฟ จากการตีความจากสิ่งที่เห็น สิ่งที่ทุกคนจดจำเอาไว้ในหัว คือภาพนิ่งที่ข้อมือขวายังคงรักษามุมแหลมระหว่างแขนขวากับแนวก้านไว้ได้ในช่วง downswing ก่อนที่จะเข้าปะทะลูก เมื่อรวมเข้ากับสิ่งที่รับรู้มาว่า delay hit ทำให้ตีไกลขึ้น ทำให้เกิดความคิดในการพยายามสร้าง delay hit ซึ่งเป็นความคิดที่ไม่เหมาะสม

delay hit คือ by product หรือ ผลของการ relax ของกล้ามเนื้อและข้อมือในช่วง downswing ถ้าเราจับกริปไม่แน่นเกินไป มี connection ที่เหมาะสม จะเกิดลำดับการสวิงของ downswing ที่เริ่มจากด้านล่างไล่ขึ้นมาด้านบนจนถึงข้อมือ ถ้าข้อมือ relax ไม่เกร็ง จับกริปไม่แน่น ข้อมือจะเคลื่อนที่นำหน้าหัวไม้ได้โดยตลอด และเกิดเห็นเป็นภาพ delay hit โดยธรรมชาติโดยไม่ต้องพยายามใดๆทั้งสิ้น

การที่หัวไม้เคลื่อนตามหลังข้อมือ และเคลื่อนที่ช้ากว่าข้อมือ (lag) ทำให้นักกอล์ฟจะต้อง release ข้อมืออย่างรวดเร็วและรุนแรงในช่วงเวลาสั้นๆ เพื่อให้หัวไม้เข้าปะทะลูกกอล์ฟได้ถูกจังหวะ Impact เป็นผลให้หัวไม้เคลื่อนที่เข้าปะทะลูกด้วยความเร็วและความเร่ง ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการเข้าปะทะอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ตีได้ไกลขึ้น

ดังนั้นการพยายามสร้าง delay hit ด้วยการเกร็งข้อมือ พยายามรักษาข้อมือ เพื่อให้เกิดภาพนิ่ง delay hit ที่อยู่ในหัว จึงไม่ใช่ความคิดที่ดี เพราะ delay hit เกิดจากความไม่พยายาม แต่ปัญหาของการสร้าง delay hit ตามธรรมชาติสำหรับนักกอล์ฟที่ตีกอล์ฟเป็นอยู่แล้ว มันซับซ้อนกว่านั้น เราจะพูดคุยกันในวันพรุ่งนี้
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.