Wednesday, January 4, 2017

045 - เทคนิคการพิทช์ระยะต่างๆด้วยเว็ดจ์อันเดียว

พิทช์ (Pitch) คือการเล่นลูกสั้นด้วยวงสวิงปกติด้วยเว็ดจ์เพื่อให้ได้ระยะตามต้องการ วิถีลูกจะโด่งปกติตามองศาของเว็ดจ์ที่ใช้ แต่ระยะจะสั้นยาวตามต้องการขึ้นอยู่กับเทคนิคที่ใช้ เทคนิคที่แนะนำคือระยะ backswing และการโช็คตำแหน่งการจับกริป

นักกอล์ฟควรหาระยะการพิทช์ด้วยระยะ backswing ที่แตกต่างกัน 4 ระยะ ได้แก่ ระยะเต็มวง, ระยะ 3/4 ของวง , ระยะ 1/2 หรือระยะครึ่งวง และ ระยะ 1/3 ของวง ระยะของการ backswing ทั้ง 4 มากน้อยแค่ไหน ควรเป็นระยะของการ backswing ที่ทำให้เกิดระยะห่างระหว่างระยะทั้ง 4 ออกมาใกล้เคียงกัน แล้วจำความรู้สึกของตำแหน่ง backswing ทั้ง 4 เอาไว้ให้ดี

ตัวอย่างเช่น ใช้เว็ดจ์ 56 องศา
สวิงเต็มวง ระยะ 100 หลา
สวิง 3/4 ของวง ระยะ 75 หลา
สวิง ครึ่งวง ระยะ 50 หลา
สวิง 1/2 ของวง ระยะ 25 หลา

จากนั้นโช็คตำแหน่งจับกริปให้ต่ำลงเพื่อตีด้วยระยะ backswing ที่แตกต่างกัน 4 ระยะ

ตัวอย่างเช่น ใช้เว็ดจ์ 56 องศา
สวิงเต็มวง (โช็ค) ระยะ 85 หลา
สวิง 3/4 ของวง (โช็ค) ระยะ 65 หลา
สวิง ครึ่งวง (โช็ค) ระยะ 35 หลา
สวิง 1/2 ของวง (โช็ค) ระยะ 15 หลา

 นักกอล์ฟแต่ละคนมีระยะพิทช์ทั้ง 8 ระยะที่แตกต่างกันเอาไว้ใช้งานในสถานการณ์จริง แต่ถ้าระยะที่ต้องตีอยู่ระหว่าง 8 ระยะนี้ นักกอล์ฟจะต้องเพิ่มลดระยะ backswing ร่วมกับการโช็คมากน้อยตามเหมาะสม ยิ่งเราออกรอบและมีประสบการณ์จากการพิทช์ที่รู้ระยะที่แน่นอนจาก rangefinder จะทำให้เราพัฒนาฟิลลิ่งในการพิทช์ตามระยะ เกิดเป็นสัญชาตญานจากการใช้เทคนิคทั้งสองร่วมกันได้อย่างแม่นยำมากขึ้นเรื่อยๆ ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูครับ ... พบกันใหม่พรุ่งนี้




No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.