Friday, January 6, 2017

047 - จะเล่นลูกสั้นรอบกรีนให้มันยากไปทำไม

เมื่อเราตีลูกไปตกอยู่บนหญ้าสั้นรอบๆกรีน แนวคิดในการเล่นลูกสั้นในสถานการณ์เช่นนี้ ควรเลือกวิธีการเล่นที่ง่ายและมีโอกาสผิดพลาดน้อยที่สุดก่อนเสมอ

1.การพัตต์คือลูกสั้นที่ง่ายที่สุดและโอกาสผิดพลาดน้อยที่สุด เนื่องจากพัตเตอร์มี loft น้อย การพาหน้าไม้เข้าปะทะลูกกอล์ฟให้สม่ำเสมอจึงทำได้ง่ายที่สุด เหมาะกับการเล่นลูกสั้นที่อยู่บนหญ้าที่ค่อนข้างสั้น ที่พอคาดเดาน้ำหนักการพัตต์และทิศทางได้ การพัตต์ลูกประเภทนี้ต้องเผื่อน้ำหนักการพัตต์ช่วงที่ลูกกลิ้งผ่านหญ้ายาวให้ดี
2.ลูกชิพ (Chip) เป็นการเล่นลูกสั้นที่ลูกจะลอยต่ำ ตกลงกระทบพื้นแล้วกลิ้งเข้าหาหลุม เป็นลูกสั้นที่เล่นได้ง่ายและหวังผลได้สูง เนื่องจากลูกที่พุ่งต่ำๆเกิดจากการที่หน้าไม้ปะทะลูกกอล์ฟด้วย loft ที่น้อยกว่าองศาของเว็ดจ์ทั่วไป ด้วย dynamic loft ขณะที่ลูกกอล์ฟสัมผัสหน้าไม้ที่น้อยกว่า ลูกกอล์ฟจะปะทะหน้าไม้ได้เต็มกว่า ควบคุมการเกิดสปินได้สม่ำเสมอกว่า ผลงานจึงสม่ำเสมอและคาดเดาได้มากกว่า โอกาสพลาดก็น้อยกว่าด้วย  ถ้าเรารู้สัดส่วนของระยะตกและระยะกลิ้งของไม้ที่เราใช้เล่นลูกชิพแล้ว เราเพียงแค่คำนวณจุดตกด้วยการนับก้าวจากลูกถึงหลุมร่วมกับลักษณะไลน์และสโลปของกรีน แล้วก็ชิพลูกกอล์ฟให้ไปตก ณ ตำแหน่งที่นั้น ที่เหลือก็ปล่อยให้ลูกกลิ้งเข้าไปหาหลุมตามแผนเท่านั้นเอง การเล่นลูกชิพสามารถทำได้โดยการใช้เว็ดจ์ที่เราถนัดแล้ว deloft เอา หรือจะใช้เหล็กที่หน้าตั้งขึ้น เช่น PW หรือ เหล็ก 9 ก็ได้ แล้วแต่ความถนัด แต่แนะนำวิธีหลังมากกว่า และอย่าลืมว่าการเล่นลูกชิพแบบนี้ ตำแหน่งที่ลูกตกควรอยู่ในกรีนที่มีพื้นที่เป็นกรีนเรียบและ หลุมต้องห่างจากขอบกรีนเพียงพอให้ระยะกลิ้งเป็นไปตามสัดส่วนกับระยะตกที่คำนวณไว้
3.ลูกพิทช์ (Pitch) เป็นการเล่นที่ยากที่สุดในสามวิธี เนื่องจาก dynamic loft ขณะที่ลูกกอล์ฟสัมผัสหน้าไม้ที่มากกว่า ลูกกอล์ฟจะปะทะหน้าไม้ได้ไม่เต็มที่ สปินก็ควบคุมได้ยากกว่า ผลงานจึงไม่สม่ำเสมอและคาดเดาได้ยากกว่า โอกาสผิดพลาดจึงมีสูงตามไปด้วย สถานการณ์ที่จะเล่นลูกพิชท์ คือสถานการณ์บังคับที่การพัตต์และชิพทำไม่ได้ ได้แก่ ข้อจำกัดเรื่องพื้นการตกที่จำกัด ธงปักอยู่ใกล้ขอบกรีน ไม่มีพื้นที่มากพอให้ลูกตกและกลิ้งเข้าหาหลุม หรือพื้นที่จากลูกถึงหลุมเป็นสโลปทางลงที่ชัน ซึ่งทั้งสองสถานการณ์ไม่สามารถเล่นลูกชิพได้ การเล่นลูกพิทช์ที่โด่งและมีสปินมากจึงเป็นวิธีที่เหมาะสมกว่า หรือสถานการณ์ที่เส้นทางจากลูกถึงหลุมมีไลน์และสโลปที่ซับซ้อนและคาดเดายาก การพิทช์ให้ลูกลอยข้ามพื้นที่เหล่านี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่า

การเล่นลูกสั้นเป็นศิลปะ ไม่มีวิธีที่ถูกหรือผิด ตราบใดที่เราสามารถทำให้ลูกลงหลุมหรือเข้าไปใกล้หลุมได้ ถือว่าใช้ได้ แต่อย่าลืมเลือกการเล่นให้ง่ายที่สุดไว้ก่อน และที่สำคัญ อย่าเล่นเกินฝีมือ ... พบกันใหม่พรุ่งนี้

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.