Tuesday, January 17, 2017

058 - หยุด ... หลุมเท เหตุการณ์ที่ 8 ... อย่าฝืนเล่น Unplayable Ball

Bernhard Langer เกิดหลุมเทในการแข่งขันรายการ Mitsubishi Electric Championship 2015 จากการฝืนเล่นลูกที่ตีพลาดไปตกอยู่ในแง่งหิน ทำให้เขาต้องสาระวนอยู่ในหมู่หินถึง 5 สโตรก ติดตามชมในคลิป
ถ้า Bernhard Langer ไม่ฝืนเล่นลูกกอล์ฟที่อยู่ในแง่งหินตั้งแต่แรก เขาสามารถประกาศว่าเป็น Unplayable Ball ยอมเสีย 1 สโตรกและมีทางเลือกให้กับชีวิตถึง 3 ทาง

1. กลับไปเล่นที่ตำแหน่งก่อนหน้า
2. หาตำแหน่งดร็อปเหมาะๆ โดยถอยหลังไปไกลแค่ไหนก็ได้ ตามแนวระหว่างธงกับตำแหน่งที่ลูกกอล์ฟอยู่
3. หาพื้นที่ที่มันเรียบๆ ดร็อปอยู่ภายใน 2 ไม้กอล์ฟ โดยที่ไม่เข้าใกล้หลุม

อย่าฝืนเล่น Unplayable Ball เพราะมันจะทำให้เกิดหลุมเทที่เกินเยียวยา ... พบกันใหม่พรุ่งนี้

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.