Friday, December 16, 2016

026 - พัฒนาเกมส์สู่่อีกระดับด้วยแนวคิดง่ายๆ

เกมส์กอล์ฟคือเกมส์ของจิตใจ เหมือนทุกเรื่องในชีวิต ที่ความสำเร็จเกิดจากทัศนคติและแนวคิดที่ดี ซึ่งจะส่งเสริมให้ความพยายามและการฝึกฝนสัมฤทธิ์ผล นักกอล์ฟที่เคยมีช่วงเวลาที่มั่นใจในเกมส์ของตัวเองเป็นอย่างยิ่ง จะรู้สึกว่าการทำพาร์เป็นเรื่องง่าย และการทำเบอร์ดี้เป็นสิ่งท้าทายและมีลุ้นในทุกหลุม ความรู้สึกนี้นักกอล์ฟทุกคนสามารถพัฒนาได้ และมันก็ไม่ยากอย่างที่คิด

ความลับของความมั่นใจ ไม่ได้อยู่ที่การตีหัวไม้ได้ไกลและตรง ไม่ได้อยู่ที่การตีเหล็กที่แม่นยำ แต่มันอยู่ที่ "การพัตต์" นักกอล์ฟที่มั่นใจในการพัตต์ของตนจะเหมือนเสือที่ติดเขี้ยวเล็บ เพราะกอล์ฟจบที่การพัตต์

แนวคิดการสร้างความมั่นใจในการพัตต์มีสองส่วน

ส่วนแรก - การสร้างความมั่นใจในเกมส์ตั้งรับ คือการพัตต์ระยะ 3 ฟุต ให้ซ้อมพัตต์ระยะ 3 ฟุต จนมั่นใจ 100% ว่าถ้าลูกกอล์ฟอยู่บนกรีนห่างจากหลุมภายในระยะ 3 ฟุต เราพัตต์เก็บได้แน่นอน ความมั่นใจนี้จะส่งผลต่อเนื่องไปยังเกมส์ลูกสั้น ถ้าเป้าหมายการเล่นลูกสั้นของเราคือการทำให้ลูกกอล์ฟเข้าไปอยู่ภายในวงกลมรัศมี 3 ฟุต รอบธงที่เรามั่นใจว่าเราพัตต์เก็บได้แน่นอน เกมส์ลูกสั้นเราจะง่ายขึ้นและกดดันน้อยลงอย่างมหาศาล

ส่วนที่สอง - การสร้างความมั่นใจในเกมส์ตั้งบุก คือการพัตต์ระยะ 7 ฟุต ให้ซ้อมพัตต์ระยะ 7 ฟุต จนมั่นใจ 70% ว่าถ้าลูกกอล์ฟอยู่บนกรีนห่างจากหลุมภายในระยะ 7 ฟุต ถ้ามีโอกาส 10 หลุม เราจะมีโอกาสทำเบอร์ดี้ได้ 7 หลุม  ความมั่นใจนี้จะส่งผลต่อเนื่องไปยังเกมส์ approach ถ้าเป้าหมายการตีขึ้นกรีนของเราคือการทำให้ลูกกอล์ฟเข้าไปอยู่ภายในวงกลมรัศมี 7 ฟุต รอบธงที่เรามั่นใจว่าเราสามารถพัตต์ให้ลงได้ 70% ช็อต approach ของเรามีจินตนาการที่ดีขึ้นและลดความกดดันลงจากการเล็งธงได้อย่างมาก ในที่สุดเราก็จะได้เบอร์ดี้มากขึ้น

การซ้อมพัตต์ตรงๆบนพรมพัตต์คุณภาพดีอยู่ที่บ้านเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้ (แนะนำพรมพัตต์ยาว 4 เมตร ของ Tee Intact Golf Lab) นี่แหละคือเบื้องหลังความมั่นใจในเกมส์กอล์ฟของคุณ แต่อย่าลืมนะว่าเวลาซ้อมพัตต์ ดีที่สุดคือการซ้อมด้วยพัตเตอร์ที่คุณใช้ออกรอบ พลังความมั่นใจมันถูกสะสมอยู่ในพัตเตอร์ที่คุณใช้ซ้อม ... เอาแนวคิดนี้ไปลองดู เชื่อได้ว่าต้องประสบความสำเร็จทุกคน ... พบกันใหม่พรุ่งนี้

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.