Friday, December 30, 2016

040 - เรียนรู้การอ่านกรีน

การเรียนรู้การดูไลน์บนกรีนเป็นทักษะที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพราะการเคลื่อนที่ของลูกกอล์ฟบนกรีน เป็นไปตามกฏธรรมชาติของแรงโน้มถ่วง ที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะมันเป็นความรู้สึกตามธรรมชาติที่เราสามารถคาดเดาทิศทางการเคลื่อนที่ของลูกกอล์ฟได้ด้วยข้อมูลจากสัมผัสทางตาและสัมผัสความรู้สึกถึงความเอียงของพื้นที่ฝ่าเท้า แต่นักกอล์ฟส่วนใหญ่กลับใช้สัมผัสทางหูเสียมากกว่า จากการฟังการบอกไลน์ของแค๊ดดี้ ซึ่งไม่ทำให้ทักษะการอ่านกรีนพัฒนาแต่อย่างใด

กระบวนการเรียนรู้การอ่านกรีนเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติด้วยการลองผิดลองถูก แต่การเรียนรู้การอ่านกรีนจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุด ถ้าเราควบคุมทิศทางและน้ำหนักการกลิ้งของลูกกอล์ฟไปยังเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์แบบ เครื่องมืออย่าง True Roller หรือ Perfect Putter ที่อาศัยการไหลของลูกกอล์ฟไปตามรางและกลิ้งออกไปยังเป้าหมายด้วยน้ำหนักและทิศทางที่ควบคุมได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งช่วยกำจัดความผิดพลาดจากการพัตต์ที่ทำให้เราเข้าใจผลการพัตต์และผลการอ่านกรีนของเราผิดไป การฝึกซ้อมการอ่านกรีนกับเครื่องมือเหล่านี้คือสิ่งที่ดีที่สุด แต่ในความเป็นจริงมันยากที่จะหาโอกาสเช่นนี้ ดังนั้นโอกาสของนักกอล์ฟสมัครเล่นที่จะฝึกทักษะการอ่านกรีน ก็คือการออกรอบในสนามจริงเท่านั้น นักกอล์ฟที่อยากพัฒนาทักษะการอ่านกรีนควรเริ่มที่ 3 สิ่งนี้ก่อน

1.ไม่อาศัยถามไลน์จากแค๊ดดี้ และดูไลน์ด้วยตัวเอง เป็นการบังคับให้ตัวเองเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้เราพัฒนาได้เร็วขึ้นจากสถานการณ์บีบบังคับ การเชื่อแค๊ดดี้จะยิ่งทำให้เราสับสนในการอ่านกรีนและหัวเสียกับแค๊ดดี้ที่อ่านไลน์มั่ว

2.ทำความเข้าใจกับหลักการ "ทุกพัตต์คือพัตต์ตรง" จากบทความที่ 39 - "อยากรู้ความจริงไหม ว่าทำไมถึงพัตต์ตกไลน์" การพัตต์ตรงไปยังเป้าหมายได้สมบูรณ์และใกล้เคียงกับที่ตั้งใจไว้มากเท่าไหร่ เราก็จะรู้ผลการอ่านกรีนของเราได้ถูกต้องมากขึ้นเท่านั้น เพราะถ้าเราพัตต์ไม่ได้ตามที่เราตั้งใจ ผลการพัตต์ที่ออกมาก็จะทำให้เราเข้าใจการอ่านกรีนของเราผิดทันที ดังนั้นการซ้อมพัตต์ตรงและการให้น้ำหนักจึงมีความสำคัญมากๆ

3.สะสมประสบการณ์การเรียนรู้จากความผิดพลาด ทำให้เข้าใจสิ่งที่ถูกต้อง เพราะความผิดพลาดบนกรีน ทำให้เราเรียนรู้ทิศทางและน้ำหนักที่มากไปหรือน้อยไป ซึ่งไม่มีอะไรซับซ้อน และทุกคนเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนน้ำหนักและทิศทางให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆได้ และเมื่อเรามีประสบการณ์มากพอ ทักษะเหล่านี้จะพัฒนาไปเป็นสัญชาตญาณและความรู้สึกในที่สุด

เทคนิคการอ่านกรีนที่มีมากมาย สุดท้ายก็มาจบที่การฝึกฝนและกระบวนการลองผิดลองถูกทั้งสิ้น ก่อนเรียนรู้เทคนิคมากมายเริ่มต้นเรียนรู้กับ 3 สิ่งที่กล่าวมาก่อน ... พบกันใหม่พรุ่งนี้
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.