Monday, December 26, 2016

036 - เคยซ้อมพัตต์แบบนี้ไหม

ได้เวลาพูดถึงการซ้อมพัตต์บนพรมซ้อมพัตต์ที่บ้านที่เกริ่นนำไว้เมื่อหลายวันก่อน เพราะการซ้อมพัตต์ตรงคือทักษะเดียวที่เราสามารถพกมันติดตัวไว้และนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่หลากหลายและคาดเดาไม่ได้บนกรีน ซึ่งการซ้อมพัตต์บนพรมที่บ้านก็ส่งเสริมทักษะนี้อย่างตรงไปตรงมาอยู่แล้ว

การซ้อมบนพรมพัตต์ที่แนะนำมีดังนี้

1.ตามแนวคิดในบทความที่ 026 - พัฒนาเกมส์สู่่อีกระดับด้วยแนวคิดง่ายๆ ระยะการพัตต์ที่ควรซ้อมให้มากที่สุดคือระยะ 3 ฟุต ควรซ้อมให้ลง 100%  การซ้อมพัตต์ที่ดีไม่ใช่อยู่ที่ปริมาณการซ้อม แต่อยู่ที่คุณภาพการซ้อม ควรซ้อมด้วยการท้าทายตัวเอง ซ้อมพัตต์ระยะ 3 ฟุตให้ลง 10 ลูก ติดต่อกัน ถ้าไม่ลงให้เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ ไม่ง่ายนะครับ ลองดู

2.ซ้อมพัตต์ระยะ 7 ฟุตให้ลง 7 ลูก ภายใน 10 ลูก ไม่จำเป็นต้องลงติดต่อกัน ถ้าไม่ลง 3 ลูก ก็เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ เป็นการซ้อมที่ตื่นเต้นไปอีกแบบ

3.ซ้อมน้่ำหนักการพัตต์ โดยเริ่มพัตต์ตั้งแต่ระยะ 3 ฟุตไล่ไปเรื่อยๆทีละฟุต จนถึงสุดพรม พรมยาว 2.5 เมตร จะสุดที่ 8 ฟุต ส่วนพรมพัตต์ 4 เมตร จะสุดที่ 15 ฟุต ท้าทายตัวเองด้วยการพัตต์ให้ลงต่อเนื่องกัน ไม่ลงเริ่มใหม่ และควรจะฝึกในทางกลับกันด้วย เริ่มด้วยพัตต์จากระยะไกลสุดแล้วขยับเข้าหาหลุมทีละฟุต ให้ลงต่อเนื่องกัน ไม่ลงเริ่มใหม่

4.ซ้อมพัตต์อะไรก็ได้ด้วยการท้าทายกับเพื่อน อาจมีการพนันเล็กๆ การซ้อมพัตต์จะสนุกสนานเป็นอย่างยิ่ง

การซ้อมพัตต์ปรับเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการ ซ้อมทักษะที่เป็นปัญหากับเราให้มาก ตั้งเป้าหมายการซ้อมทั้ง 3 แบบตามทักษะของเรา แล้วค่อยๆขยับเป้าหมายให้มากขึ้นตามทักษะที่พัฒนาขึ้น ให้ยังคงความตื่นเต้นท้าทาย ลองเอาไปประยุกต์ใช้หรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมดูครับ

การซ้อมพัตต์ด้วยการท้าทายตัวเอง อาจจะจบสั้นๆภายในไม่กี่นาที หรือ อาจจะยาวเป็นชั่วโมง โดยที่เราไม่รู้ตัว เพราะสมาธิอยู่ที่การพยายามเอาชนะตัวเอง ซึ่งเราจะได้ทั้งทักษะในการพัตต์และการฝึกการพัตต์ในสถานการณ์กดดันไปด้วย ถ้าอุปกรณ์ซ้อมพัตต์วางพร้อมให้ซ้อมอยู่ตลอดเวลา และมีเป้าหมายการท้าทายตัวเองเล็กๆ โอกาสที่เราจะหยิบพัตเตอร์ซ้อมพัตต์จะมีมากขึ้น ทักษะและความมั่นใจการพัตต์จะถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ... พบกันใหม่พรุ่งนี้
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.