Wednesday, December 28, 2016

038 - คำแนะนำเรื่องการพัตต์ ที่พาไปได้ไกลที่สุด

ช่วงนี้เป็นช่วงที่บทความวนเวียนอยู่กับเรื่องการพัตต์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในเกมส์กอล์ฟอย่างที่รู้กัน อยู่ๆก็มีความคิดขึ้นมาว่า "ถ้าให้ทิ้งคำแนะนำการพัตต์ทิ้งไว้ในโลกนี้สั้นๆ ให้เกิดประโยชน์ที่สุด จะแนะนำอะไร" เป็นคำถามที่ใช้เวลาไม่นานก่อนที่ความคิดนี้ผุดขึ้นในหัว

"ตัดสินใจให้เด็ดขาด ... ลงมือทำสิ่งที่ควบคุมได้ให้ดีที่สุด ... ยอมรับผลที่เกิดขึ้น"

ตัดสินใจให้เด็ดขาด - เพราะกรีนในชีวิตจริงไม่ราบเรียบ เส้นทางที่ลูกกลิ้งไปหาหลุมก็ไม่ได้มีแค่สโลปเดียว มันโค้งหลอกไปมา ไหนจะรอยซ่อมกรีน รอยลูกตก เม็ดกรวด เม็ดทราย หรือแม้แต่กระทั่งสายลม ซึ่งมีผลต่อทิศทางการกลิ้งของลูกกอล์ฟทั้งสิ้น ดังนั้นการอ่านกรีนให้ขาด จึงเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ หลายครั้งจึงเกิดความไม่มั่นใจ ทำให้เกิดความลังเล สร้างความกำกวม กั๊ก ไม่ตัดสินใจ แผนในการพัตต์จึงไม่มีความชัดเจน สุดท้ายจึงพัตต์ไปแบบกล้าๆกลัวๆ ทำให้ไม่ได้เรียนรู้อะไรจากความสำเร็จหรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้น เพราะไม่รู้แน่ๆว่าทำอะไรลงไป แล้วผลที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากอะไร จึงอยู่ในความกำกวมต่อไป ซึ่งไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นแต่อย่างใด ดังนั้นการตัดสินใจที่เด็ดขาดและมีแผนการพัตต์ที่ชัดเจนก่อนพัตต์ทุกครั้ง จะทำให้เกิดประสบการณ์ที่ประเมินผลได้ มนุษย์ฉลาดและเก่งขึ้นโดยการเรียนรู้จากความผิดพลาด

ลงมือทำสิ่งที่ควบคุมได้ให้ดีที่สุด - ควบคุมสโตรคการพัตต์ให้ตรงไปที่เป้าหมายที่จินตนาการไว้ และควบคุมน้ำหนักการพัตต์ให้เหมาะสม นี่คือสองอย่างที่เราควบคุมได้เท่านั้น ตั้งใจทำแค่สองสิ่งนี้ให้ดีที่สุด สิ่งอื่นนอกจากนี้เราควบคุมไม่ได้ ... นี่คือความจริง

ยอมรับผลที่เกิดขึ้น - เมื่อเราลงมือทำสิ่งที่ควบคุมได้อย่างดีที่สุดแล้ว ลูกกอล์ฟที่กลิ้งไปต้องผ่านปัจจัยต่างๆมากมายที่เราไม่รู้ ไม่ได้คิดถึง ละเอียดเกินกว่าที่เราจะเอามาพิจารณา และควบคุมไม่ได้ ดังนั้นลูกจะลงหรือไม่ลงหลุมเราควรทำใจยอมรับมัน เพราะเราทำสิ่งที่เราควบคุมได้ได้ดีที่สุดแล้ว

เมื่อเราลงมือพัตต์ทุกพัตต์ด้วยขบวนการคิดเช่นนี้แล้ว ทักษะการพัตต์และการอ่านกรีนจะพัฒนาอย่างรวดเร็ว และที่ยิ่งกว่านั้น จิตเราก็พัฒนาขึ้น เพราะเราเรียนรู้เรื่องบนกรีนตามความเป็นจริง ตามธรรมชาติ ธรรมดา ถ้าเราเอากระบวนการคิดและเรียนรู้เช่นนี้ไปฝึกฝนใช้ในชีวิตประจำวันกับทุกเรื่องอย่างเป็นปกติ ศาสดาในพุทธท่านว่าความสำเร็จในทางธรรมอยู่ไม่ไกล ... พบกันใหม่พรุ่งนี้

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.